Heesakker Vastgoedadvies

aan- en verkoopadviseur specialist onteigening

Onteigening


Wanneer een overheid bouwprojecten of infrastructuur wil realiseren is de eigendom van de grond noodzakelijk. Dit kan betekenen dat uw woning of bedrijf aangekocht moeten worden. De overheid zal dan proberen de grond van u aan te kopen.

Behalve de waarde van uw vastgoed wordt u ook een vergoeding aangeboden voor verhuizing en reconstructie. De aanbieding moet een financiële schadeloosstelling zijn.

 In eerste instantie probeert men op minnelijke wijze aan te kopen, maar wordt er geen overeenstemming bereikt, kan de overheid als laatste redmiddel gebruik maken van onteigening. 


Ook als u het niet eens bent met de aangeboden schadeloosstelling, kunt u de rechter in een onteigeningsprocedure uitspraak over de hoogte van de schadeloosstelling laten doen.


Als u met zo’n situatie geconfronteerd wordt, komt u in een ingewikkeld procedure terecht. De Onteigeningswet schrijft voor dat u als eigenaar of huurder schadeloos gesteld moet worden. Zo’n schadeloosstelling bestaat niet alleen uit vergoeding van de waarde van uw eigendom (grond, woning en/of bedrijfsgebouwen) , maar ook de gevolgschade van deze ontneming.
Bent u huurder dan wordt de schadeloosstelling berekend aan de hand van uw rechten als huurder. 

Hoe zo’n schadeloosstelling is opgebouwd is bepaald door de wet zelf en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie. Deze jurisprudentie is sinds de vaststelling van de Onteigeningswet in 1841 ontwikkeld. Zo’n jarenlange ontwikkeling van het onteigeningsrecht vraagt om uitgebreide kennis en ervaring op dat gebied.
Hoe een schadeloosstelling opgebouwd is, en hoe deze door de rechter vastgesteld wordt, is specialistenwerk. Alle aspecten van waardering van uw eigendom of uw rechten als huurder, en bijkomende kosten als verhuizing, verplaatsing en stagnatie van uw woning of  bedrijf komen daar aan de orde. 

Naast de vereiste vakkennis vanuit de reguliere makelaardij voor de waardering van uw vastgoed, heeft Heesakker Vastgoedadvies door gespecialiseerde opleidingen en jarenlange ervaring op het gebied van onteigeningen de kennis opgebouwd om u bij te kunnen staan in een procedure voor de vaststelling van uw schade en voor een maximaal resultaat en een passende schadevergoeding voor u in een onteigeningsprocedure.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

E-mailen
Bellen